سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری فرایش

شناسه ویدئو: 36
تاریخ انتشار: 1400/4/20 13:20:12
مادرانی که حضانت فرزندشان را نیز به عهده دارند بیشتر از تمام مشکلات کوچک و بزرگ که هر لحظه با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و روح‌شان را می‌خراشد، با مشکلات عدیده قانونی در این زمینه مواجه هستند که در بزنگاه‌های حساس زندگی فرزندانشان نه تنها نمی‌توانند پدری کنند که گاهی نقص قوانین، مادری‌شان را نیز نادیده می گیرد و مادرانی هستند با مسئولیت و تکالیف گسترده اما امکانات بسیار محدود!