سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری فرایش

شناسه ویدئو: 28
تاریخ انتشار: 1398/11/15 14:02:48
خاندان پهلوی پس از گذشت ۴۱ سال از پایان سلطنت‌شان بر کشور، هنوز ثروتمندترین خاندان ایرانی هستند.