سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری فرایش

شناسه عکس نوشت: 30
تاریخ انتشار: 1398/11/15 21:18:59

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تاریخ ۷۶/۷/۳۰ و در اجتماع یکصدهزار نفری بانوان در ورزشگاه آزادی، خطاب به همه‌ی افرادی که می‌خواهند در حوزه‌ی موضوعات مرتبط با زنان فعالیت کنند، هشت نکته‌ی اساسی را بیان فرمودند.