سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری فرایش

شناسه خبر: 3221
تاریخ انتشار: 1400/4/30 13:28:55

رئیس اتاق اصناف تهران گفت:‌ نرخ مصوب انواع نان با گندم یارانه‌ای نوع ۱ و نوع ۲ در سال جاری تعیین شد.

قاسم نوده‌فراهانی  گفت: قیمت جدید انواع نان امروز به صورت رسمی ابلاغ شد. 

وی افزود: قیمت نان بر اساس نوع آرد یارانه‌ای به دو دسته آرد یارانه‌ای نوع اول (گندم 665 تومانی) و آرد یارانه‌ای نوع دوم (گندم 900 تومانی) تعیین شده است. 

بر این اساس، قیمت انواع آرد یارانه‌ای نوع یک با گندم 665 تومانی به شرح ذیل است:

بربری با وزن چانه 600 گرم: 1800 تومان 

تافتون سنتی با وزن چانه 250 گرم: 900 تومان 

تافتون گردان (ماشینی جدید)‌با وزن چانه 220 گرم: 700 تومان 

لواش و تافتون گردان (ماشینی) با وزن چانه 160 گرم: 500 تومان 

تافتون خراسانی با وزن چانه 300 گرم: 1000 تومان 

لواش اتوماتیک هر کیلوگرم: 5 هزار تومان 

همچنین قیمت انواع نان یارانه‌ای نوع 2 (گندم 900 تومانی) به شرح ذیل تعیین شده است:

بربری با وزن چانه 600 گرم: 2500 تومان 

تافتون سنتی با وزن چانه 250 گرم: 1200 تومان 

تافتون گردان (ماشینی جدید)‌با وزن چانه 220 گرم: 1000 تومان 

لواش و تافتون گردان (ماشینی) با وزن چانه 160 گرم: 650 تومان 

سنگک با وزن چانه 650 گرم: 3000 تومان 

تافتون خراسانی با وزن چانه 200 گرم: 1500 تومان 

لواش اتوماتیک هر کیلوگرم: 6 هزار تومان 

وی اظهار داشت: کلیه واحدهای خبازی مکلف به اجرای این نرخ‌نامه هستند و این نرخ‌ها مربوط به سال جاری می‌باشد. 

بر اساس مصوبه نرخ نان سفارش نان رژیمی و خشک از شمول ترازو خارج است و حداکثر نرخ کنجد برای نان بربری 1000 تومان تعیین شده است.


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
کد امنیتی:
* نظر:
اقتصادی