سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری فرایش

این پرستاران یک روز هم مرخصی ندارند

این پرستاران یک روز هم مرخصی ندارند

  روز پرستار بهترین فرصت است تا قدردان زنانی باشیم که سال ها زینب وار با صبرشان، با صلابت شان تکیه گاه مردان قهرمان این سرزمین بوده و هنوزهم هستند. زنانی که شاید تا امروز آنقد...
اجتماعی