سیستم مدیریت پورتال پایگاه خبری فرایش

شناسه ویدئو: 30
تاریخ انتشار: 1398/12/24 16:39:13
در حالی که این طلبه جهادی در حال خدمت در یکی ازبیمارستان‌های قم به بیماران کرونایی بود همسر باردارش که در آی سی یوی همان بیمارستان بستری بود به دیدار حق شتافت و داغ دو فرزند دوقلو نیز بر دل این پدر ماند.